RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ANKARAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Ankaran - dokument 14.03.2015
 Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran - dokument
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Ankaran - dokument 24.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran - dokument 11.07.2015
 Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 - dokument 28.12.2017
 Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2017 - dokument 09.12.2017
 Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran - dokument 30.12.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ankaran - dokument 28.12.2017
 Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran - dokument 30.12.2016
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1 - dokument 02.07.2016
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1 - dokument 08.10.2016
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13 - dokument 02.07.2016
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13 - dokument 08.10.2016
1  2  3  4  5  6 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si