RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina - dokument


Občina: HRPELJE-KOZINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (20/2019)
Datum sprejema: 26.3.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.2019
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina 19.02.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Statut Občine Hrpelje - Kozina - Občinska podlaga
Občina: HRPELJE-KOZINA

29.07.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje - Kozina 01.07.2022
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Hrpelje - Kozina 09.05.2020
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina 16.10.2021
Občina: HRPELJE-KOZINA
 Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje - Kozina 09.03.2024
Občina: HRPELJE-KOZINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje-Kozina
Občina: HRPELJE-KOZINA
Datum objave: 21.05.2002
Datum sprejema: 25.04.2002
Organ sprejema: Občinski svet

05.06.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si