RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Polzelan - Uradne objave (8/2018)
Datum sprejema: 11.09.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.09.2018
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

09.07.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si