RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kanal ob Soči - dokument


Občina: KANAL OB SOČI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (62/2019)
Datum sprejema: 26.9.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.11.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2022 31.12.2021
Občina: KANAL OB SOČI
 Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče 31.12.2021
Občina: KANAL OB SOČI
 Sklep o vpisu zaznambe grajenega javnega dobra na parc. št. 29/6, k.o. 2271 Gorenja vas 15.01.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine na parc. št. 29/6, k.o. 2271 Gorenja vas 15.01.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2022 15.01.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zaselka Vrtače na območju Občine Kanal ob Soči, v enoti urejanja prostora PL 01 05.03.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči 16.04.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021 21.05.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2022 21.05.2022
Občina: KANAL OB SOČI
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti 28.05.2022
Občina: KANAL OB SOČI
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kanal ob Soči
Občina: KANAL OB SOČI
Datum objave: 19.01.2018
Datum sprejema: 14.12.2017
Organ sprejema: Občinski svet

03.02.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si