RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica


Občina: BOROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (81/2019)
Datum sprejema: 19.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.01.2020
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost:

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Borovnica 08.05.2021
Občina: BOROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Borovnica - Občinska podlaga
Občina: BOROVNICA

12.11.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
Občina: BOROVNICA
Datum objave: 06.07.2015
Datum sprejema: 22.06.2015
Organ sprejema: Občinski svet

07.07.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si