RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (8/2020)
Datum sprejema: 16.12.2019 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.02.2020
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

09.08.2011
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.07.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 17.05.2013
Datum sprejema: 24.4.2013
Organ sprejema: Občinski svet

01.06.2013
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 24.07.2015
Datum sprejema: 06.07.2015
Organ sprejema: Občinski svet

08.08.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si