RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (12/2020)
Datum sprejema: 13.02.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 31.12.2020
Datum začetka veljavnosti: 29.02.2020
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 24.10.2020
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si