RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul


Občina: HORJUL
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (33/2020)
Datum sprejema: 3.3.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.04.2020
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul 01.12.2022
Občina: HORJUL
 Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul 19.12.2020
Občina: HORJUL

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Horjul
Občina: HORJUL
Datum objave: 12.04.2019
Datum sprejema: 28.3.2019
Organ sprejema: Občinski svet

27.04.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si