RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek


Občina: BRASLOVČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (116/2020)
Datum sprejema: 26.8.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.08.2020
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek (ID: 2203) 13.02.2021
Občina: BRASLOVČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Braslovče - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

29.09.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si