RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Konvencija o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, evropske mikroregije David, združenja članic z omejeno odgovornostjo / Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, europäische Mikroregion David, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung (okrajšano EMR DAVID)


Občina: CANKOVA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (145/2020)
Datum sprejema: 7.10.2020 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 07.10.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.1 Zveze in združenja občin
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.2 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lovstvo
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.3 Gostinstvo in turizem
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.7 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.2 Kultura in umetnost: IV.2.3 Kulturna dediščina

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - Državna podlaga

 Uredba o spremembah Uredbe o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - Državna podlaga

 Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje - Državna podlaga


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si