RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (145/2020)
Datum sprejema: 30.9.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.11.2020
Datum začetka veljavnosti: 17.10.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.1 Inšpekcijske službe
I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.2 Redarske službe
I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.3 Organi skupne občinske uprave

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk 16.12.2020
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

04.02.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 29.12.2017
Datum sprejema: 19.12.2017
Organ sprejema: Občinski svet

30.12.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 29.12.2017
Datum sprejema: 22.12.2017
Organ sprejema: Občinski svet

30.12.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 29.12.2017
Datum sprejema: 20.12.2017
Organ sprejema: Občinski svet

30.12.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si