RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci


Občina: GORNJI PETROVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (200/2020)
Datum sprejema: 22.12.2020 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.01.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) - Državna podlaga

 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8) - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci - Občinska podlaga
Občina: GORNJI PETROVCI

29.10.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Gornji Petrovci
Občina: GORNJI PETROVCI
Datum objave: 11.11.2011
Datum sprejema: 20.10.2011
Organ sprejema: Občinski svet

12.11.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si