RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Občini Braslovče


Občina: BRASLOVČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/2021)
Datum sprejema: 27.1.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.02.2021
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Braslovče - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

29.09.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče
Občina: BRASLOVČE
Datum objave: 01.08.2005
Datum sprejema: 13.07.2009
Organ sprejema: Občinski svet

02.08.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si