RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2021)
Datum sprejema: 10.02.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.01.1970
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina 25.11.2023
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov - Državna podlaga

 Uredba o odpadkih - Državna podlaga

 Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012
12

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 12.08.2003
Datum sprejema: 03.07.2003
Organ sprejema: Občinski svet

27.08.2003
 Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 12.08.2003
Datum sprejema: 03.07.2003
Organ sprejema: Občinski svet

27.08.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si