RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Cerknica


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/2021)
Datum sprejema: 11.3.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.04.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: CERKNICA


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica
Občina: CERKNICA
Datum objave: 04.10.2013
Datum sprejema: 26.09.2013
Organ sprejema: Občinski svet

12.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si