RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna


Občina: DOBRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2021)
Datum sprejema: 30.3.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 13.04.2021
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrna - Občinska podlaga
Občina: DOBRNA

21.10.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si