RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2021)
Datum sprejema: 15.04.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.2021
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 20.01.1998
Datum sprejema: 19.12.1997
Organ sprejema: Nerazporejeno

04.02.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si