RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice


Občina: MORAVSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (86/2021)
Datum sprejema: 18.5.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.06.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.1 Vodna oskrba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Moravske Toplice 23.04.2022
Občina: MORAVSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o oskrbi s pitno vodo - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice - Občinska podlaga
Občina: MORAVSKE TOPLICE

08.06.1996
 Statut Občine Moravske Toplice - Občinska podlaga
Občina: MORAVSKE TOPLICE

17.05.2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice
Občina: MORAVSKE TOPLICE
Datum objave: 11.11.2011
Datum sprejema: 8.11.2011
Organ sprejema: Občinski svet

12.11.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si