RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (94/2021)
Datum sprejema: 04.06.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.06.2021
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022 06.12.2021
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 12.12.2022
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave: 26.01.2018
Datum sprejema: 19.01.2018
Organ sprejema: Občinski svet

27.01.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si