RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (108/2021)
Datum sprejema: 23.6.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.07.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme - Državna podlaga

 Statut Občine Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

04.02.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 10.02.2017
Datum sprejema: 25.01.2017
Organ sprejema: Občinski svet

25.02.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si