RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (167/2021)
Datum sprejema: 13.10.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.11.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

04.02.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 09.05.2016
Datum sprejema: 20.4.2016
Organ sprejema: Občinski svet

24.05.2016
 Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Dolenjske Toplice
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 09.09.2016
Datum sprejema: 22.6.2016
Organ sprejema: Občinski svet

24.09.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si