RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec - dokument


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (173/2021)
Datum sprejema: 20.10.2012 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.11.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec 04.06.2022
Občina: ŽALEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Šempeter ob Strugi 05.03.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN SD ZN na območju južno od železnice in OPPN na območju ŽA-1/12 v Žalcu 30.04.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN na območju EUP LO 4/3 Poslovna cona Arnovski gozd III 30.04.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (morfološka enota A1 – 1. faza) 04.06.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« 01.07.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske »Liboje-sever« 01.07.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN stanovanjska soseska Petrovče vzhod 01.07.2022
Občina: ŽALEC
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) 27.04.2023
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2 25.12.2021
Občina: ŽALEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec 25.12.2021
Občina: ŽALEC
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Občina: ŽALEC
Datum objave: 30.07.2013
Datum sprejema: 29.07.2013
Organ sprejema: Občinski svet

31.07.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si