RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in javne službe pokopališke dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (173/2021)
Datum sprejema: 2.11.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.11.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

23.10.2021
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

06.11.2021
 Statut Občine Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

04.02.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si