RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica na Krki


Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (199/2021)
Datum sprejema: 14.12.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Kostanjevica na Krki - Občinska podlaga
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI

01.07.2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kostanjevica na Krki
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Datum objave: 18.06.2010
Datum sprejema: 8.6.2010
Organ sprejema: Občinski svet

03.07.2010
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza«
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Datum objave: 05.10.2011
Datum sprejema: 22.09.2011
Organ sprejema: Občinski svet

20.10.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si