RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (202/2021)
Datum sprejema: 15.12.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.12.2021
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.11.2021
 Statut Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje PO 3/2
Občina: ŽALEC
Datum objave: 08.11.2019
Datum sprejema: 23.10.2019
Organ sprejema: Občinski svet

09.11.2019

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si