RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah


Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (83/1999)
Datum sprejema: 16.06.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.10.1999
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Ustava Republike Slovenije - Državna podlaga

 Statut Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah - Občinska podlaga
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

09.04.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 05.02.2000
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 11.02.2000
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah s koncesijo 04.02.2000
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 15.03.2001
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Spremembe in dopolnitve Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 06.05.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 06.11.2004
Občina: SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si