RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk


Občina: ŽUŽEMBERK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (207/2021)
Datum sprejema: 17.12.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.01.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Statut Občine Žužemberk - Občinska podlaga
Občina: ŽUŽEMBERK

22.12.2018

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 20.05.2004
Datum sprejema: 29.4.2004
Organ sprejema: Občinski svet

21.05.2004
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 20.05.2004
Datum sprejema: 29.4.2004
Organ sprejema: Občinski svet

21.05.2004
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
Občina: ŽUŽEMBERK
Datum objave: 21.03.2014
Datum sprejema: 06.03.2014
Organ sprejema: Občinski svet

22.03.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si