RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2022)
Datum sprejema: 16.12.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 03.02.2011
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Ribnik SB II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/91)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o lokacijskem načrtu Ajdovščina - zahod - Lipa (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 6/1990)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o zazidalnem načrtu »Vrh Drag« Col (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 5/88)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o zazidalnem načrtu Servisna cona Ajdovščina (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 7/90)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o zazidalnem načrtu Obrtna cona III Ajdovščina (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 3/91)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o zazidalnem načrtu Avtobusna postaja (Uradno glasilo, št. 2/90)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Občinski svet

 Odlok o zazidalnem načrtu Log - Budanje (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 9/1988)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 22.10.1996
Datum sprejema: 11.10.1996
Organ sprejema: Nerazporejeno

30.10.1996
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (7/97)
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 09.05.1997
Datum sprejema: 10.04.1997
Organ sprejema: Nerazporejeno

25.05.1997
1234

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si