RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe v Občini Medvode


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2022)
Datum sprejema: 16.2.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.02.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.7 Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost I.7.3 Požarna varnost

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - Državna podlaga

 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

27.07.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si