RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Sodražica s služnostnimi pravicami


Občina: SODRAŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (26/2022)
Datum sprejema: 10.2.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.02.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) - Državna podlaga

 Statut Občine Sodražica - Občinska podlaga
Občina: SODRAŽICA

14.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si