RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2853 v naselju Babna Reka (parc. št. 944/1, 980/1 in 1212/1, k.o. 1224 Babna Reka)


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (53/2022)
Datum sprejema: 13.4.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.04.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin
V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - Občinska podlaga
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

01.11.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si