RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu


Občina: PODČETRTEK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (56/2022)
Datum sprejema: 13.4.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.05.2022
Datum začetka veljavnosti: 23.04.2022
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo: IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev - Državna podlaga

 Statut Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: PODČETRTEK

07.07.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si