RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (60/2022)
Datum sprejema: 15.12.2021 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.05.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.3 Organi skupne občinske uprave

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih uslužbencih - Državna podlaga

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih - Državna podlaga

 Statut Občine Kočevje - Občinska podlaga
Občina: KOČEVJE

23.05.2015
 Statut Občine Dolenjske Toplice - Občinska podlaga
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

04.02.2017
 Statut Občine Žužemberk - Občinska podlaga
Občina: ŽUŽEMBERK

22.12.2018
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE


Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 11.05.2016
Datum sprejema: 14.10.2015
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 11.05.2016
Datum sprejema: 22.10.2015
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 11.05.2016
Datum sprejema: 29.10.2015
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 11.05.2016
Datum sprejema: 23.02.2016
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.2016
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 11.05.2016
Datum sprejema: 21.04.2016
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si