RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ajdovščina - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2022)
Datum sprejema: 19.5.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.06.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina 04.06.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2022 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic 02.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col 16.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica 16.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina 30.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  3  4  5  6  7 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ajdovščina
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 11.06.2012
Datum sprejema: 31.5.2012
Organ sprejema: Občinski svet

26.06.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si