RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sevnica


Občina: SEVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (81/2022)
Datum sprejema: 25.5.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.06.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
VI OSTALO: VI.2 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o javnem naročanju - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o zaščiti živali - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

15.10.2013
 Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: SEVNICA

17.06.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si