RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna


Občina: DOBRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (81/2022)
Datum sprejema: 26.5.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.06.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobrna 15.04.2023
Občina: DOBRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrna - Občinska podlaga
Občina: DOBRNA

21.10.2017

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Dobrna
Občina: DOBRNA
Datum objave: 06.04.2018
Datum sprejema: 22.3.2018
Organ sprejema: Občinski svet

14.04.2018

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si