RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče


Občina: LUČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (82/2022)
Datum sprejema: 31.5.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.06.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) - Državna podlaga

 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb - Občinska podlaga
Občina: LUČE

01.06.2005
 Statut Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: LUČE

11.05.2011

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si