RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič


Občina: TRŽIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (87/2022)
Datum sprejema: 16.6.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.07.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.2 Koncesije
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič - Občinska podlaga
Občina: TRŽIČ

05.05.2009
 Statut Občine Tržič - Občinska podlaga
Občina: TRŽIČ

05.03.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 16.06.2017
Datum sprejema: 25.05.2017
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič
Občina: TRŽIČ
Datum objave: 16.06.2017
Datum sprejema: 25.05.2017
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si