RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP DR 1/3 – za stanovanjsko gradnjo


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (88/2022)
Datum sprejema: 22.6.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.07.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora DR-1/3
Občina: ŽALEC
Datum objave: 01.04.2022
Datum sprejema: 28.3.2022
Organ sprejema: Župan občine

28.03.2022

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si