RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o.


Občina: LAŠKO
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (89/2022)
Datum sprejema: 22.6.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.07.2022
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe III.1.1 Javna podjetja

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 27.04.2023
Občina: LAŠKO

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o gospodarskih družbah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: LAŠKO

23.10.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o.
Občina: LAŠKO
Datum objave: 01.05.2023
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško p.o.
Občina: LAŠKO
Datum objave: 20.10.1995
Datum sprejema: 20.9.1995
Organ sprejema: Občinski svet

05.11.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si