RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Semič


Občina: SEMIČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (128/2022)
Datum sprejema: 28.9.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 22.10.2022
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.7 Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost I.7.2 Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč
I OBČINSKA UREDITEV: I.7 Varnost, zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, požarna varnost I.7.3 Požarna varnost

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o gasilstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred požarom - Državna podlaga

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna podlaga

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - Državna podlaga

 Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: SEMIČ

16.07.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si