RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o predkupni pravici Občine Kobarid


Občina: KOBARID
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (144/2022)
Datum sprejema: 6.10.2022 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 19.11.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: KOBARID

03.06.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
Občina: KOBARID
Datum objave: 10.06.2008
Datum sprejema: 22.5.2008
Organ sprejema: Občinski svet

11.06.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si