RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/2023)
Datum sprejema: 9.2.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 31.12.2023
Datum začetka veljavnosti: 18.02.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2023 14.10.2023
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si