RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP MT 33 – »Papičov breg«


Občina: MORAVSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (25/2023)
Datum sprejema: 16.2.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.02.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Statut Občine Moravske Toplice - Občinska podlaga
Občina: MORAVSKE TOPLICE

17.05.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si