RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici


Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (30/2023)
Datum sprejema: 22.2.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.03.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka - Državna podlaga

 Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici - Občinska podlaga
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

05.07.2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Občina: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Datum objave: 04.07.2016
Datum sprejema: 29.06.2016
Organ sprejema: Občinski svet

19.07.2016

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si