RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2023


Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (34/2023)
Datum sprejema: 23.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2023
Datum začetka veljavnosti: 25.03.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2023 30.09.2023
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Statut Občine Šempeter - Vrtojba - Občinska podlaga
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

10.02.2018

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2023 20.04.2023
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si