RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Bistrica ob Sotli


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/2023)
Datum sprejema: 24.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.03.2023
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o športu (ZŠpo-1) - Državna podlaga

 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica ob Sotli
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave: 05.05.2005
Datum sprejema: 29.03.2005
Organ sprejema: Občinski svet

06.05.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si