RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM 19/3 Zadrže


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/2023)
Datum sprejema: 15.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.04.2023
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) - Državna podlaga

 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - Občinska podlaga
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

01.11.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si