RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2023


Občina: MEDVODE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/2023)
Datum sprejema: 29.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum konca uporabe: 31.12.2023
Datum začetka veljavnosti: 01.04.2023
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.1 Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2023 04.11.2023
Občina: MEDVODE
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2023 23.12.2023
Občina: MEDVODE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) - Državna podlaga

 Statut Občine Medvode (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: MEDVODE

27.07.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov ob poplavah v avgustu 2023 in blažitev njihovih posledic 26.08.2023
Občina: MEDVODE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si