RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ilirska Bistrica


Občina: ILIRSKA BISTRICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/2023)
Datum sprejema: 30.3.2023 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.04.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - Državna podlaga

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica - Občinska podlaga
Občina: ILIRSKA BISTRICA

 Statut Občine Ilirska Bistrica - Občinska podlaga
Občina: ILIRSKA BISTRICA


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si